Yleiset käyttöehdot www.imoti.info
1. Nämä yleiset sopimusehdot säätelevät suhteita "Bulinfo" OOD - Sofia, UIC: 121576510, Sofia, 14 "Graf Ignatiev" Street ja www.imoti.info -sivuston palvelujen käyttäjien välillä.

2. Henkilöiden, jotka ovat ladanneet imoti.infon selaimiin tai jotka on ohjattu siihen, tulee tutustua huolellisesti näihin yleisiin ehtoihin ja mikäli henkilöt eivät halua imoti.info:n tarjoamien palvelujen käyttäjiä tai eivät halua. antaakseen tietoja ja päästäkseen käsiksi tietoihin, tulee välittömästi poistua sivustolta.

3. imoti.info:lta saadut tiedot ovat "Bulinfo" OOD:n omaisuutta ja niitä voivat käyttää kaupallisiin ja virallisiin toimiin tai luovuttaa kolmansille osapuolille vain "Bulinfo" OOD:n valtuuttamat tahot ja korvausta vastaan.

4. Imoti.info on luokiteltu sivusto kiinteistömarkkinoilla. Imoti.info on "Bulinfo" OOD:n, UIC: 121576510, omaisuutta. Näissä yleisissä ehdoissa "Bulinfo" OOD tunnistetaan omaan yritykseensä - sivustoon imoti.info.I. ILMOITUKSET
1. Mainokset imoti.infossa on luokiteltu kahteen otsikkoon - "Myynti" ja "Vuokrat".

2. Mainosten julkaiseminen on maksullista ja se toteutetaan siirtämällä mainoksia valituilta kumppanisivustoilta.

3. "Bulinfo" Oy ei vastaa julkaistujen ilmoitusten oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Kaikki vastuu julkaistujen ilmoitusten ja mainosten oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta on niiden julkaisijalla. Julkaisemalla julkaisija vakuuttaa, että ilmoitukset tai mainokset eivät sisällä harhaanjohtavia tai vääriä tietoja.

4. Tietoja jo poistetuista mainoksista ei tallenneta.II. YLEISET MÄÄRÄYKSET
1. "Bulinfo" Oy voi muuttaa näitä yleisiä ehtoja milloin tahansa parantaakseen tarjottujen palvelujen laatua ja ottaakseen käyttöön uusia. Muutokset voivat johtua myös Bulgarian lainsäädännön muutoksista.

2. "Bulinfo" Oy varaa oikeuden muuttaa yleisiä ehtoja milloin tahansa harkintansa mukaan. Muutokset julkaistaan sivuston virallisella sivulla, ja ne tulevat voimaan niiden julkaisupäivästä alkaen. Sivuston palveluiden käyttäjien tulee tarkistaa yleisten sopimusehtojen päivitykset ja noudattaa niitä.

3. Bulgarian tasavallassa voimassa olevan lainsäädännön määräyksiä sovelletaan kaikkiin asioihin, joita ei ole käsitelty näissä yleisissä ehdoissa.

4. Kaikki kiistat, jotka syntyvät sivuston palvelujen käyttäjien ja "Bulinfo" OOD:n välisistä suhteista, ratkaistaan yhteisellä sopimuksella, ja jos siihen ei päästä - Sofian kaupungin toimivaltaisissa tuomioistuimissa sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Bulgarian tasavallassa.